Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

Arhiv za december, 2018

 
 
 
 
 

HIGIENSKI UKREPI V VRTCU OD 1. 6. 2020 DALJE

Še vedno veljajo poostreni higienski ukrepi, ki smo jih v vrtcu uvedli že v mesecu februarju.

Povezava na obvestilo objavljeno 26. 2. 2020

- Starši v vrtec pripeljete le zdravega otroka.
- Še vedno se odsvetuje vstop v vrtec kronično bolnim otrokom.
- Otroka pripeljite v vrtec dnevno v čistih oblačilih.

- Otrok naj ima s seboj rezervna oblačila.

- Igrač in knjig otroci ne nosijo od doma.

Povezava na dokument NIJZ:

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS - CoV – 2, Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID - 19

BRIGITA ČESNIK, ravnateljica

 

SPREMEMBA CENE VRTCA

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec.

 

OBVESTILA