Igra v naravnem okolju otrokom omogoča, da se izražajo na načine, ki v zaprtem prostoru niso možni. Pri tem lahko uporabijo vsa čutila, zato ves čas tipajo, vonjajo, okušajo, saj želijo svet raziskati in tako preizkusiti stvari v okolju, katerem bivajo. Bivanje na prostem otrokom omogoča, da raziskujejo okolico, spoznavajo vremenske razmere in letne čase. Zdravje otrok je s tem po mnenju nekaterih avtorjev manj izpostavljeno boleznim, saj otroci dihajo svež zrak, sprejemajo sončno energijo, krepijo srce, pljuča in mišice. Plašni otroci se odprejo, postanejo zgovornejši in bolj ustvarjalni (Hohmann in Weikart, 2005).

Predšolsko obdobje je pomembno za razvoj fine motorike,  ki jo otroci razvijajo v različnih dnevnih aktivnostih. V tem obdobju je zelo pomembno močna spodbuda na področju fine motorike. Pomembno je, da že v zgodnjem obdobju otroku nudimo različne vsakdanje dejavnosti, kot so: prijemanje, držanje, samostojno hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, oblačenje, obuvanje, zapenjanje gumbov/zadrg, zavezovanje vezalk ipd.. Kljub temu, da vzgojiteljice preko različnih načrtovanih dejavnosti vsakodnevno spodbujamo otrokov razvoj fine motorike, smo se odločile, da jim ponudimo nekaj več.

Z otroki čas preživljamo tudi na vrtčevskem igrišču, ki ponuja veliko možnosti za igro in učenje otrok. Tam se lahko otroci gibljejo prosto ali po pravilih, ki jih oblikujejo skupaj z vzgojiteljem. Gibanje je povezano z različnimi dejavnosti, pri katerih so miselno aktivni. Tako lahko po igrišču tekajo, skačejo, plezajo, se igrajo igre z žogo, kolesarijo, plešejo, premagujejo ovire, so v interakciji z vrstniki, se dogovarjajo…

Ker smo želele vzgojiteljice otrokom popestriti igro na našem igrišču, smo se v sklopu prednostnih nalog vrtca, Kakovostno bivanje zunaj, v starosti otrok 1-3 let odločile, da bomo ob pomoči hišnika izdelale blatno kuhinjo in interaktivno kocko.

Pri izdelavi blatne kuhinje in interaktivne kocke so nam pomagali starši, ki so nam priskrbeli različen material (vijake, stikala ipd.) in posodo, podjetje JE-EMB d.o.o. nam je velikodušno odstopilo palete, Center ponovne uporabe Depo Vrhnika nam je podaril kuhinjsko korito, ker pa so v kuhinji nepogrešljive tudi krpe, nam je šiviljstvo Moda Vida podarilo blago, s katerega nam je perica sešila krpe.

Za radodarnost in pomoč pri našem projektu se vzgojiteljice jasličnih oddelkov najlepše zahvaljujemo vsem podjetjem in staršem, saj smo s skupnimi močni poskrbeli, da bo otrokom bivanje v vrtcu še bolj prijetno.

Zapisala: vzgojiteljica Katja Zupančič

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)