Vodja projekta: Mihela Maček, mag. prof. pred. vzg.

 

  Izhodišče

Projekt v našem vrtcu izvajamo, ker se strokovne delavke zavedamo, kako pomemben je naš prispevek k govornemu razvoju otroka. Raziskave kažejo, da so v evropskem okolju slovenski otroci nekoliko šibkejši na področju govora kakor ponekod drugod. Tekom dosedanjega dela v okviru projekta porajajoča se pismenost strokovne delavke vrtca ugotavljamo, da ima kar nekaj otrok težave s pravilno izgovarjavo posameznih glasov, med govorom uporablja mašila (npr. »ammm«), ima težave z izpostavljanjem pred skupino in z izražanjem lastnih potreb in želja. Zato bomo poskušali otrokom omogočiti čim bolj spodbudno okolje za razvoj govora in pripraviti zanimive dejavnosti, pri katerih bodo otroci preko igre bogatili besedni zaklad, razvijali samozavest in bodo govorno čim bolj aktivni. O pomembnosti razvoja govora in vplivu na druga področja razvoja (socialni razvoj, emocionalni razvoj, intelektualni razvoj in tudi gibalni razvoj) in o našem delu bomo obveščale tudi starše.

 Cilji projekta:

 • Otrokom zagotavljati spodbudno učno okolje in zanje pripraviti raznovrstne dejavnosti za spodbujanje razvoja govora.
 • Otroke spodbujati pri uporabi in razvoju dobrih komunikacijskih in na splošno govornih vzorcev.
 • Osveščati starše o pomenu govornega razvoja otrok.

 

SODELOVANJE V PROJEKTU PONUJA MNOGO PREDNOSTI TAKO ZA STROKOVNE DELAVKE, OTROKE IN STARŠE

 Prednosti za strokovne delavke

 • Nenehno izobraževanje, nadgrajevanje znanja s področja govornega razvoja otrok.
 • Tesno sodelovanje in podpora tima strokovnih delavk.
 • Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in institucijami (predavatelji, logopedi, osebjem knjižnice Logatec…).
 • Izmenjevanje gradiva, primerov dejavnosti, idej, dobre prakse za omogočanje priprave čim bolj zanimivih dejavnosti za otroke.

Prednosti za otroke

 • Spodbudno učno okolje za razvoj govora.
 • Zanimive in raznovrstne dejavnosti za razvoj govora preko igre.
 • Podrobnejše spremljanje razvoja govora otrok, zgodnje odkrivanje morebitnih odstopanj v razvoju govora.
 • Napredek v razvoju govora: razvoj govornega aparata, širjenje besedišča, razvijanje spretnosti izpostavljanja pred drugimi.
 • Spoznavanje pesmic, pravljic in drugih del slovenskih in tujih avtorjev.
 • Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti.

 Prednosti za starše

 • Starši bodo na različne načine seznanjeni s sodelovanjem otrok v tem projektu (na roditeljskem sestanku, na pogovornih urah, na organiziranih delavnicah za sodelovanje s starši, preko oglasne deske ipd.).
 • Starše bomo seznanili s predavanji za starše in področja govora otrok.
 • Starše bomo seznanili s pomembnostjo razvoja govora otrok preko oglasnih desk in spletnih igralnic.

(Skupno 334 obiskov, današnjih obiskov 1)