Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

Datum: 15. 2. 2021

Spoštovani starši.

V primeru, če je otrok odsoten zaradi karantene ( visoko rizični stik s pozitivno osebo v domačem okolju ), so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP).
V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2 (odrediti karanteno), so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).
Prosimo vas, da nam izdano odločbo o odrejeni karanteni otroka, dostavite pravočasno, zaradi obračuna oskrbnine na e mail: danica.modic@vrtec-logatec.si.

Lep pozdrav.
Brigita Česnik, ravnateljica

 

12.2.2021

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je zaradi sproščanja ukrepov v državi župan občine Logatec objavil nov Sklep, v katerem je sprememba v delu, ki se navezuje na oprostitev plačila staršev. Le ta se zaključi z dnem 14.2.2021.

V času odsotnosti otroka, so starši, ki imajo stalno prebivališče v občini Logatec, plačila za vrtec oproščeni, in sicer do 14.2.2021.

Lep pozdrav.

Brigita Česnik, ravnateljica

 

Datum: 3. 2. 2021

Spoštovani starši.
Obveščamo vas o odločitvi župana Občine Logatec, da so vsi otroci, katerih starši imajo možnost v času epidemije imeti otroka doma, za dneve odsotnosti oproščeni plačila vrtca.

Sklep velja za otroke/starše, ki imajo stalno prebivališče v občini Logatec za čas epidemije oziroma odprtja vrtcev, od 26. 1. 2021.
Ker PKP-8 ne vključuje določbe, ki bi omogočala staršem, ki otroka ne bi pripeljali v vrtec, da bi bili plačila oproščeni, bo Občina Logatec prevzela plačilo staršev, ki bodo imeli otroke doma, ter s tem pomagali zajeziti širjenje Covid-a.

Sklep župana Občine Logatec
Lep pozdrav.
Brigita Česnik, ravnateljica

 

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu otrok v Vrtec Kurirček Logatec za šolsko leto 2021/2022.

Izpolnjeno vlogo za vpis pošljite v vrtec najkasneje do 31. 3. 2021.

Obrazec za vpis otrok je na voljo na spletni strani vrtca.

V primeru, da bo prijav več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala
komisija za sprejem.

Vrtec Kurirček Logatec

 

Obvezno cepljenje

Spoštovani starši!

Dne 29. 10. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno cepljenje vseh otrok pred vstopom v vrtec.

51.a člen Zakona navaja:
»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.
Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.«

Prosimo vas, da en teden pred vstopom v vrtec, v tajništvo našega vrtca, ki se nahaja na Notranjski 7A, oddate zdravniško potrdilo za vašega otroka. Na njem mora biti jasno razvidno, da je otrok zdrav in cepljen po programu, ki ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Brez takšnega zdravniškega potrdila, vašega otroka žal ne bomo mogli sprejeti v vrtec.

Logatec, 30. 10. 2020 Vrtec Kurirček Logatec

 
 
 

 

OBVESTILA

 

Predavanja so brezplačna in potekajo na daljavo.