Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
 

Datum: 22. 1. 2021

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 25. 1. 2021 bomo tako kot ste bili že obveščeni izvajali nujno varstvo za vse vpisane otroke v enoti Centralni vrtec in v enoti Tičnica.

V torek, 26. 1. 2021 bomo odprli vse enote našega vrtca za vse otroke, ki so popolnoma zdravi, zdravi pa morate biti tudi starši, ki otroka pripeljete.

Za vse, ki otrok v vrtec v času trajanja epidemije še ne boste pripeljali, ostaja vrtec brezplačen.

Poslovni čas vrtca bo od 6. 30 do 16.00 ure.
Vsak oddelek bo imel svoj odpiralni čas glede na potrebe varstva v posameznem oddelku.
Otroci bodo ves dan v tako imenovanem »mehurčku« z dvema strokovnima delavkama, zato je zelo pomembno, da se starši res držite točne napovedane ure prihoda in odhoda otroka.
V primeru, da se izkaže potreba po drugačni uri, nujno sporočite vzgojiteljici vašega otroka.

Poskušali bomo organizirati varno delo, kolikor bo v dani situaciji možno, upoštevajoč priporočila stroke, MIZŠ in NIJZ. Dnevno se tudi spreminja število prisotnih zaposlenih, ki lahko varno opravlja svoje delo, zato bodo prilagoditve dela v oddelkih lahko vsakodnevne.

Pri vstopu v vrtec bodite pozorni na:
- Obvezno nošenje mask in razkuževanje rok
- Število odraslih v garderobi
- Vzdrževanje varnostne razdalje 1,5m
- Vrtec zapustite v čim krajšem času in se ne zadržujte v garderobi
- Prepovedano je prinašanje igrač in knjig od doma. Izjema so ninice, ki jih bodo imeli lahko otroci le pri počitku
- Otrok naj ima tako kot običajno s seboj rezervna oblačila in tudi dodatna topla oblačila, saj je potrebno prostore pogosteje prezračevati.
Dosledno se držimo vseh priporočil in navodil o higienskih ukrepih.

Le s strpnostjo in odgovornim ravnanjem vseh bomo uspešno prebroditi to nepredvidljivo obdobje ter pri ponovni vključitvi v vrtec med prijatelje, ki jih že težko pričakujejo.

Sklep župana

Veselimo se snidenja v torek in vas lepo pozdravljamo.

Kolektiv Vrtca Kurirček Logatec z ravnateljico Brigito Česnik

 

Datum: 21. 1. 2021

Spoštovani starši!
Po včerajšnji, redni seji vlade je predsednik vlade, Janez Janša povedal, da se je kot je znano, epidemiološka slika v Sloveniji v zadnjem tednu izboljšala, in smo tako včeraj v Sloveniji izpolnili pogoje za prehod v rdečo fazo.

Ker so trendi za naslednjih sedem dni optimistični, bo vlada v regijah, ki zadoščajo kriterijem, naslednji teden odprla šole in vrtce. Regije, ki so dosegle stopnjo sproščanja so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija. Šole ostajajo zaprte v Jugovzhodni, Posavski in Goriški regiji.

Tudi v našem vrtcu bomo odprli vse enote vrtca v torek, 26. 1. 2021, zato vas starši prosimo, da do jutri, do petka, 22. 1. 2021 do 9.00 ure sporočite vzgojiteljici vašega otroka, če v ponedeljek, 25. 1. 2021 nujno potrebujte varstvo in pa posebej za dneve od torka, 26. 1. 2021 dalje.
V ponedeljek bo nujno varstvo še organizirano v enoti Centralni vrtec in enoti Tičnica, od torka dalje pa po enotah vrtca.
Ker bo potrebno upoštevati priporočila ministrstva in NIJZ, bodo otroci predvidoma ves čas v istem oddelku z dvema strokovnima delavkama. Da bomo to lahko zagotovili, bo vrtec še vedno odprt v času od 6.30 do 16.00 ure, zato vpišite tudi točen čas prihoda otroka v vrtec in odhoda iz vrtca. Otroci naj ostajajo v vrtcu res toliko časa, ko nujno potrebujete varstvo.
V vrtec lahko pridejo v vrtec vsi otroci, ki so zdravi. Pri tem velja, da boste po zagotovilu ministrstva starši, ki ne boste vključili otroka, še vedno oproščeni plačila vrtca.
Hvala in ostajamo povezani.

Brigita Česnik, ravnateljica

 

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu otrok v Vrtec Kurirček Logatec za šolsko leto 2021/2022.

Izpolnjeno vlogo za vpis pošljite v vrtec najkasneje do 31. 3. 2021.

Obrazec za vpis otrok je na voljo na spletni strani vrtca.

V primeru, da bo prijav več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala
komisija za sprejem.

Vrtec Kurirček Logatec

 

Predavanja so brezplačna in potekajo na daljavo.

 

Obvezno cepljenje

Spoštovani starši!

Dne 29. 10. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno cepljenje vseh otrok pred vstopom v vrtec.

51.a člen Zakona navaja:
»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.
Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.«

Prosimo vas, da en teden pred vstopom v vrtec, v tajništvo našega vrtca, ki se nahaja na Notranjski 7A, oddate zdravniško potrdilo za vašega otroka. Na njem mora biti jasno razvidno, da je otrok zdrav in cepljen po programu, ki ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Brez takšnega zdravniškega potrdila, vašega otroka žal ne bomo mogli sprejeti v vrtec.

Logatec, 30. 10. 2020 Vrtec Kurirček Logatec

 
 
 

 

OBVESTILA