Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
Datum. 24. 9. 2020
Spoštovani starši,
objavljamo novo okrožnico, ki smo jo vrtci prejeli s strani pristojnega ministrstva.
NIJZ je skupaj s sodelavci iz Centra za nalezljive bolezni vzgojno-izobraževalnim ustanovam posredoval posodobljena priporočila o ravnanju v povezavi z boleznijo covid – 19.
Priporočila predstavljajo posodobljeno 4. poglavje v dokumentu »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid – 19/modeli in priporočila« (MIZŠ, ZŠ, NIJZ).
Povezava na priporočila v spodnjem besedilu:
POSODOBLJENA PRIPOROČILA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM O RAVNANJU V POVEZAVI Z BOLEZNIJO COVID – 19 (objava 24. 9. 2020)
Ostanimo zdravi!
 

1.9.2020

SPREMEMBA V NAVODILIH GLEDE VROČANJA

OBRAZCA IZJAVA STARŠEV

Spoštovani starši,
kot sem vam napisala že v zadnjem obvestilu, v vrtcu še vedno veljajo HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE. V priporočilih je kot priloga 3 OBRAZEC ZA STARŠE, ki ste ga morali izpolnjenega prinesti po povratku nazaj v vrtec.
Zaradi neprestanih sprememb in obveščanja s strani strokovnih institucij je prišlo do nesporazuma, saj ste nekateri starši še vedno prinašali tudi interni obrazec, ki ga je pripravil vrtec v katerem je navedba imena zdravnika, ki je odobril vrnitev v vrtec po bolezni, za kar se vam opravičujemo.
Starši izpolnjujete samo obrazec, ki je zgoraj naveden - priloga 3 OBRAZEC ZA STARŠE, brez dodatnih podatkov.
Izpolnite ga v primeru kot piše na obrazcu: zaradi počitnic ali bolezni ali pred uvajanjem v vrtec.
Ob vstopu v vrtec se držite priporočil o razkuževanju rok in nošenja maske!
Vsi skupaj poskrbimo za zdravje in spoštujmo priporočila in zagotovo bo kmalu prišel čas, ko bomo premagali tudi COVID-19.
Predvsem pa je pomembno tudi to, da ohranimo medsebojno zaupanje, spoštovanje, sodelovanje in optimizem.
Srečno!
 
DATUM: 27. 8. 2020

POMEMBNO OBVESTILO!
ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 2020/2021

Spoštovani starši!
V torek 1. 9. 2020 se začenja novo šolsko leto. Velika pozornost v tem času je še vedno namenjena upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Zaradi nepredvidljivosti nadaljnjega širjenja in intenzivnosti njegovega pojavljanja, še vedno veljajo higienska priporočila, ki smo jih uveljavljali že v poletnem času.
Prejeli smo okrožnico s strani pristojnega ministrstva s katero smo bili obveščeni, da lahko vrtec obiskujejo vsi otroci. Prav tako veljajo vsi predpisani normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ob tem pa se uporabljajo tudi ukrepi za vzdrževanje higienskega režima in omejitve, s katerimi se preprečuje širjenje okužbe z virusom, ki jih je sprejel NIJZ. Starše tudi opozarjajo, da ravnate odgovorno in ne izigravate morebitno prejetih odločbo o odrejeni karanteni.
Pričakujemo še dodatno okrožnico, zato vas prosim, da spremljate spletno stran v vrtca, kjer boste obveščeni o morebitnih spremembah.
Otroci se bodo tako vrnili v igralnice, nekateri otroci bodo prvič prestopili prag vrtca, nekateri pa bodo celo zamenjali enoto vrtca.
Vsi otroci, ki so bili odsotni (počitnice ali daljša odsotnost) ali prihajajo v vrtec prvič, potrebujejo PRVI DAN vključitve v vrtec IZJAVO, da je otrok zdrav in, da ni bil v stiku z okuženo osebo (priloga – IZJAVA). V kolikor doma ne morete natisniti izjave, jo lahko dobite in izpolnite pri vzgojiteljici. V vrtec vedno pripeljite le zdravega otroka!
Navodila za starše ob prihodu v vrtec:
• V vrtec lahko vstopate le zdravi. Obvezno morate imeti zaščitno masko in si ob prihodu razkužiti roke.
• Priporočamo, da otroka pripeljejo v vrtec in ga pridejo iskat le člani istega gospodinjstva in le ena oseba naenkrat.
• Poskrbeti moramo za čim manj gneče v garderobah. Zato vas prosimo, da otroka čim hitreje uredite in oddate vzgojiteljici. Čim manj časa se zadržujte v prostorih vrtca. V kolikor je v garderobi več staršev, počakajte na varni razdalji.
• Pri delu z otroki v skupinah se bodo prav tako izvajali številni higienski ukrepi. Še vedno ni dovoljeno prinašanje igrač od doma.
• Vzgojiteljice bodo imele le malo časa za pogovor z vami (zjutraj ali pri odhodu domov), zato se boste o načinu izmenjave informacij dogovorili posebej.
• Pri odhodu iz vrtca domov, opravite prevzem otroka čim hitreje ter zapustite stavbo vrtca. Zadrževanje na igriščih vrtca ob odhajanju domov, ni dovoljeno.
• UVAJANJE OTROK V VRTEC je zaradi upoštevanja ukrepov spremenjeno. Vzgojiteljice so vam že, ali pa vam še bodo, predstavile podrobnosti. Pri upoštevanju higienskih ukrepov morate biti dosledni. Pred vstopom v vrtec, si morate nadeti zaščitno masko in si razkužiti roke. Preobujete se in si dodatno nadenete še zaščito za čevlje. V igralnici ostajate na enem mestu in nimate stikov z drugimi otroki. Pri uvajanju je prisoten le eden izmed staršev. Zaradi vseh omenjenih ukrepov, prisotnost staršev v igralnici ob uvajanju v vrtec, traja predvidoma 2 dni. Priporočamo, naj bo prisotnost staršev z otrokom v oddelku največ eno uro.
Starše prosimo, da dosledno upoštevajo priporočila, ki veljajo ob vstopu v vrtec, saj bomo le tako lahko zagotovili stanje brez okužb, tako med otroki kot med zaposlenimi.
Želim vam uspešen začetek šolskega leta. Naj bo predvsem zdravo in srečno ter, kljub številnim ukrepom, prijetno za vse!
Brigita Česnik, ravnateljica
 

Datum: 24.6.2020

Obvestilo o možnosti plačila oskrbnin preko trajnega naloga 18. v mesecu kot pred uveljavitvijo 60 dnevnega plačilnega roka

Dne 18.6.2020 smo vas obvestili, da skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS 49/20 in 61/20) je za obdobje enega leta določen plačilni rok 60 dni tudi za fizične osebe.

Veliko staršev, ki imate plačilo preko trajnika je izrazilo željo, da bi ostal rok plačila isti kot pred uveljavitvijo 60 dnevnega plačilnega roka, to je 18. v mesecu po izstavitvi računa, v izogib da bi naslednje leto imeli 2 položnice v enem mesecu.
Primer obračuna za mesec junij 2020 bo rok plačila 30.8.2020 (60 dni od opravljene storitve), če želite spremeniti pa 18.7.2020.

Vsi starši, ki imate plačilo preko trajnika in bi želeli poravnati oskrbnino 18. v mesecu, prosim, da to čimprej sporočite na elektronski naslov vrtca vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si .

Lep pozdrav,

Ravnateljica:
Brigita Česnik

 

PREKLIC ZBIRANJA ZAMAŠKOV

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da zaradi objektivnih razlogov do nadaljnjega v vrtcu ne zbiramo zamaškov.

Hvala za razumevanje.

 

Datum: 18.6.2020

Obvestilo o plačilnih rokih

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS 49/20 in 61/20) je za obdobje enega leta določen plačilni rok 60 dni tudi za fizične osebe.

Rok plačila za račune za mesec maj (izstavitev računa v začetku junija) bodo zapadli v plačilo 4.8.2020, prav tako za vse tiste ki imate trajnik bo plačilo opravljeno 4.8.2020 in ne 18. 6. 2020 kot je bilo do sedaj.

Ob tem vas želimo obvestiti, da bosta po prenehanju ukrepa (ukrep velja eno leto) za vse takratne uporabnike storitev vrtca v enem mesecu zapadli v plačilo obveznosti za dva meseca.

Lep pozdrav,

Ravnateljica, Brigita Česnik

 

Datum: 4. 6. 2020

NOŠENJE MASK V VRTCU

Spoštovani starši,

ob ponovnem prihodu v vrtec ste bili že obveščeni, da je uporaba mask za odrasle osebe ob vstopu v vrtec še vedno potrebna.
Izdana so bila novejša Higienska priporočila s strani NIJZ (objava tudi na naši spletni strani).

Za vrtce in šole so ta priporočila obvezujoča ker so še vedno določena z odlokom in zakonom (informacija s strani NIJZ).
Ko bo preklic tega, bodo obveljala samo še kot priporočila in vas bomo o tem obvestili.

Verjamem, da je za nekatere starše uporaba maske moteča in imamo o tem različna osebna prepričanja, vendar smo vrtec kot javna institucija dolžni upoštevati ta ukrep zaradi varnosti in zdravja otrok, ki so v predšolskem obdobju še posebej občutljivi.

Dolžni smo preprečiti tudi najmanjše tveganje za obolelost posameznega otroka in tudi odraslega.

Ravnateljica, Brigita Česnik

 

Otroci in Kulturni praznik

 
 
 
 

HIGIENSKI UKREPI V VRTCU OD 1. 6. 2020 DALJE

Še vedno veljajo poostreni higienski ukrepi, ki smo jih v vrtcu uvedli že v mesecu februarju.

Povezava na obvestilo objavljeno 26. 2. 2020

- Starši v vrtec pripeljete le zdravega otroka.
- Še vedno se odsvetuje vstop v vrtec kronično bolnim otrokom.
- Otroka pripeljite v vrtec dnevno v čistih oblačilih.

- Otrok naj ima s seboj rezervna oblačila.

- Igrač in knjig otroci ne nosijo od doma.

Povezava na dokument NIJZ:

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS - CoV – 2, Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID - 19

BRIGITA ČESNIK, ravnateljica

 

SPREMEMBA CENE VRTCA

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec.

 

OBVESTILA