KAKOVOST ZA PRIHODNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU VRTCA KURIRČEK LOGATEC

V letu 2006/07 je skupina Aktiva za kakovost pričela s pripravo vseh potrebnih dokumentov in oblikovala Poslovnika Vrtca Kurirček Logatec (katerega sproti posodabljamo) za pridobitev certifikata SIQ. V  šolskem letu 2010/11 je vrtec izpolnjeval vse pogoje in tako  od Inštitutom za kakovost in meroslovje Ljubljana pridobil Certifikat za sistem vodenja v vzgoji, izobraževanju in varovanju predšolskih otrok. V vmesnem času  so se štiri članice omenjenega Aktiva udeležile izobraževanja in pridobile naziv notranje presojevalke.

Vrtec ima trenutno šest (6) notranjih presojevalk, stremimo pa k temu, da bi bile vse članice Aktiva za kakovost usposobljene za notranjo presojo. Notranje presojevalke naredijo za vsako šolsko leto plan presoje in razporede, katere točke zahtev Kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja bodo presojale in kateri zaposleni bodo presojani v tekočem šolskem letu. Vsi zaposleni so o tem predhodno seznanjeni.

Trenutno je v strokovnem Aktivu dvanajst (12) stalnih članic, katere se srečujemo enkrat mesečno. Na sestankih je vedno prisotna tudi ravnateljica ter obe njeni pomočnici, ki sta tudi članici tima. Aktiv ima vodjo in namestnico.

Naša naloga je, da se vsi delavci vrtca trudimo izboljševati načine in postopke dela skladno z dogovori in usmeritvami, ki so zapisane v Poslovniku vrtca, kateri je tudi naša podlaga za delo. Naš cilj pa, nenehno dvigovati kvaliteto dela v vrtcu.

Vrtec bo še naprej sodeloval z  Inštitutom za kakovost in meroslovje v Ljubljani. Zunanji presojevalci Inštitutom za kakovost in meroslovje opravijo vsako leto v mesecu maju zunanjo presojo in nam ob ustreznem vzdrževanju sistema vodenja kakovosti, certifikat kakovosti tudi podaljšajo in dodajo še kakšno priporočilo za izboljšavo.

 

 

(Skupno 532 obiskov, današnjih obiskov 1)