Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
 

POLETNE REZERVACIJE, KRAJŠA NAPOVED ODSOTNOSTI V POLETNEM ČASU, IZPIS OTROK IZ VRTCA in DEŽURSTVO 14. 8. 2023

Datum: 25. 5. 2023
POLETNA REZERVACIJA
Za svojega otroka imate možnost koriščenja poletne rezervacije in sicer od 1. junija do vključno 30. septembra.
Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.
Pri uveljavljanju rezervacije plačate 70% prispevka iz plačilnega razreda, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Rezervacije ni mogoče uveljavljati za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, pa vam vaša občina te ugodnosti ne priznava. Če pa občina v kateri imate stalno prebivališče poravnava razliko v ceni in ima sprejet ustrezen sklep o rezervacijah, bomo rezervacijo v skladu z njihovimi pogoji upoštevali. Tisti, ki prihajate iz drugih občin, se o tem pozanimajte v svoji občini.

Letos je novost, pripravili smo elektronsko napoved poletnih rezervacij v programu Lo.Polis. Pri vzgojiteljicah vašega otroka boste prejeli gesla, vsa potrebna navodila pa po elektronski pošti.
Rezervacijo je potrebno nujno napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti. Prosimo vas, da rezervacijo oddate čim prej ne glede na datum koriščenja rezervacije.

KRAJŠA NAPOVED ODSOTNOSTI OTROKA V POLETNEM ČASU
Zaradi lažje organizacije poletnega dela v vrtcu vas prosimo, da vzgojiteljicam vašega otroka sporočite kdaj bo vaš otrok ODSOTEN v obdobju od 26. 6. 2023 do 31. 8. 2023 (vpišite npr. od 1. 7. do 15. 7.).
OPOZORILO: TO NI VLOGA ZA POLETNO REZERVACIJO ALI ZA IZPIS OTROKA IZ VRTCA!

IZPIS OTROKA IZ VRTCA
Prav tako je potrebno pri izpisu otroka upoštevati 15 dnevni odpovedni rok. Izpisnica je dostopna na spletni strani vrtca (www.vrtec@logatec.si ) v zavihku za starše – obrazci in vloge.
Izpisnico nujno oddajte za vse otroke, ki gredo v šolo tudi, če je zadnji dan prisotnosti otroka 31. 8. 2023. Prosimo vas, da izpisnico oddate čim prej ne glede na datum izpisa.
Spremembo sporočajte na CSD le v primeru:
1. V primeru, da imate v družini dva otroka (starejšega ste izpisali iz vrtca, mlajši pa še ostaja v vrtcu).
2. V primeru, da imate v družini tri otroke in prvi otrok odhaja v šolo, dva pa še ostajata v vrtcu.
Spremembo sporočite v mesecu v katerem izpisujete otroka, najkasneje v 8 dneh od izpisa. Spremembo nujno sporočajte na obrazcu na spodnji povezavi:
Obrazec za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev
Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca pošljite:
- Po navadni pošti na naslov: Vrtec Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7A, 1370 Logatec ali
- Skenirano na elektronski naslov: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si

DEŽURSTVO 14. 8. 2023
V ponedeljek, 14. 8. 2023 bo organizirano dežurstvo samo za predhodno vpisane otroke v Centralnem vrtcu.

Prosimo, da sporočite vzgojiteljicam vašega otroka morebitno prisotnost in tudi odsotnost otroka na ta dan, saj bomo le na ta način lahko organizirali delo.
Brigita Česnik, ravnateljica

 

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo na podlagi vlog, ki so v Vrtec Kurirček Logatec prispele do vključno 31. 3. 2023, lahko sprejeli vse otroke za šolsko leto 2023-2024.

Lepo vas pozdravljam, Brigita Česnik, ravnateljica

Logatec, 14. 4. 2023

 
 
 

 

 

OBVESTILA